Dutch masters of steel since 1667
NL
Dutch Masters of Steel since 1667
Discover

Cookie beleid

Deze website maakt GEEN gebruik van cookies.

Je komt het waarschijnlijk niet veel meer tegen, maar analytische cookies en cookies om deze website minimaal te laten functioneren zijn bij ons niet geplaatst.

Wij maken privacy bewuste keuzes en zijn kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken. Transparantie is voor MHB erg belangrijk zoals je kunt terugzien in onze visie: Meer Licht. Zodoende hebben wij ons best gedaan om de website van MHB vrij te houden van cookies die opzettelijk jouw persoonsgegevens verzamelen.

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden persoonsgegevens. Wat is er specifiek ondernomen?

MHB gebruikt Google Analytics-cookies, maar;
MHB heeft een bewerkers overeenkomst gesloten;
MHB heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
MHB heeft 'gegevens delen' binnen Google Analytics uitgezet;
MHB geen gebruikmaakt van andere Google-diensten.

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en handelen uiteraard conform ons privacy beleid. Hierin staat exact wat wij met jouw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting jou. Wel zo fijn.