Dutch masters of steel since 1667
NL
Dutch Masters of Steel since 1667

Belangrijke wijzigingen voor het bouwbesluit 2021

Gepubliceerd: 12 april 2022 | Auteur: Giliam Conradi

Rookwerende deuren volgens de nieuwste normen waarborgen maximale veiligheid in gebouwen.

Vooruitlopend op het verschijnen van de Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) zijn er per 1 juli 2021 enkele wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Een aantal wijzigingen gaat over rookwerende eisen tussen bepaalde ruimtes, uitgedrukt in Ra of R200. Rookwerende deurconstructies krijgen hierdoor een Sa of S200 eis. Belangrijkste wijziging is dat rookwerendheid voor deurconstructies op basis van brandwerendheid in nieuwbouw niet langer is toegestaan. Hiervoor verwijst het Bouwbesluit naar de NEN 6075:2020. Een deur zal in veel gevallen naast een rookeis nog wel een brandeis hebben. Voor de bepaling en beproeving van de Sa en S200 klasse van deurconstructies verwijst de NEN 6075 naar de Europese normen EN 13501-2 en EN 1634-3.

MHB voert al geruime tijd testen uit volgens de EN 1634-3, de Europese testnorm voor rookwerendheid op basis van rookdoorlatendheid. Onze producten zijn al enkele jaren volgens deze normen getest en gecertificeerd waarmee onze rookwerende deurconstructies voldoen aan de hoogst mogelijke veiligheidsnorm. Aandachtspunten zijn de toepassing van dubbele deurrubbers, valdorpels en het zoveel mogelijk vermijden van openingen in de constructie. Daarmee zijn SL30 deurconstructies in combinatie met het innovatieve MBS-R® brand- en rookwerende sluitsysteem volgens deze nieuwe regelgeving nog steeds rookwerend toepasbaar en zullen elk gebouw en elke gebruiker maximaal beschermd zijn.

Onze experts volgen continue de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving. MHB is niet alleen verwerker van rookwerkende deurconstructies maar ontwikkelen deze systemen ook zelf. Daardoor zijn wij voorloper op het gebied van brand– en rookwerendheid en zijn wijzigingen snel doorgevoerd. Wij adviseren graag over de mogelijkheden voor jouw volgend project. Benieuwd wat we kunnen beteken? Neem gerust contact op!

 

Meer over Rookwerendheid

Auteur

MHB brand en rook specialist-db
Giliam Conradi Brand en Rook Specialist

Dé brand en rook expert binnen MHB. Kijkt graag mee met uw vraagstuk, waarbij veiligheid voorop staat.

Categorieën
Rookwerendheid

Direct naar

MBS- R Systeem C30 Shell085

Brandwerende en rookwerende deuren